Çözümler

Alışverişin ve Gıdaların Dünya İçin Önemi 🛒


Satın aldığımız her şeyde ya üretim yöntemi ya da ürünün taşınması vasıtasıyla oluşan bir karbon ayak izi vardır. Örneğin tekstil, küresel üretim kaynaklı CO2 salınımının yüzde 3’ünü oluşturuyor. Modadaki hızlı değişimin giysilerin kullanım ve dayanma süresini azaltması da bu oranın yüksekliğine katkıda bulunuyor.

Ürünlerin uluslararası hava, deniz, kara ulaşımı ile uzak ülkelerden ithal edilmesi de karbon ayak izini artırır. Ayrıca bazı üreticilerin yoğun enerji kullanan seralarda mevsim dışı ürünler üretmesi de ekstra bir yük yaratır. Bu nedenle kendi bölgemizde yetişen ürünleri ve mevsim ürünlerini tüketmek gerekir.

Dünya genelinde üretilen gıda maddelerinin yaklaşık üçte biri zayi oluyor veya çöpe gidiyor. Dünyada bir milyardan fazla insan yatağa aç giriyor. Gıda atıkları yalnızca açlığın yok edilmesi için kaçırılan bir fırsat değil. Alışverişlerimizi yaparken kullanılan gıdaların ve ürünlerin aynı zamanda, toprak, su, enerji ve işçilik gibi diğer kaynakların da büyük ölçüde kaybedilmesine sebep olduğu gerçeği değişmiyor.

Gıdaya İhtiyaç Var

Dünyada yaşayan her canlı için gıdaya ihtiyaç var. 4 milyardan fazla insan yalnızca üç temel ürüne (pirinç, mısır ve buğday) dayalı yaşıyor. Bu üç ürün, günlük enerji alımımızın üçte ikisini oluşturuyor. 50 000’in üzerinde yenilebilir bitki türü olduğunu düşündüğümüzde, besin zincirine katkıda bulunan yalnızca birkaç yüz türden meydana gelen günlük menülerimiz oldukça sade görünebilir.

İklim değişikliği, gıda güvenliği üzerinde baskıları arttırıyor ve bazı bölgeler bu baskıyı diğerlerine kıyasla daha fazla hissediyorlar. Kuraklık, yangınlar veya sel baskınları üretim kapasitesini doğrudan düşürüyor. Ne yazık ki, iklim değişikliği çoğunlukla daha güçsüz olan ve adaptasyon için yeterli imkanı bulunmayan ülkeleri etkiliyor.

Gıda sektörü ve gıda atıkları Avrupa Komisyonu’nun Eylül, 2011 tarihli ‘Kaynak verimli bir Avrupa için yol haritası’ belgesinde vurgulanan önemli konular arasındadır.

Konu Yalnızca Gıdalar Değil

Gıda atıklarının neden olduğu olumsuz çevresel etkiler yalnızca toprak ve su kullanımı ile sınırlı kalmıyor. Avrupa Komisyonu’nun yol haritasına göre, AB’deki yiyecek ve içecek değer zinciri, doğrudan sera gazı emisyonlarının % 17’sine ve malzeme kaynağı kullanımının % 28’ine karşılık geliyor.

Yazar ve aynı zamanda ‘Feeding the 5K’ girişiminin (Londra’da, Trafalgar Meydanı’nda 5000 kişinin doyurulmasını amaçlıyor) başlıca organizatörlerinden biri olan Tristram Stuart’a göre, zengin ülkelerin büyük çoğunluğu tüm gıda maddelerinin üçte biri ila yarısı arasındaki bölümünü zayi ediyor.

Avrupa Komisyonu Yol Haritası, ‘çiftçilerin, gıda endüstrisinin, perakendecilerin ve tüketicilerin işbirliği içerisinde kaynak verimli üretim teknikleri ve sürdürülebilir gıda tercihleri ile ortak bir çaba içerisine girmesi gerektiğini’ ifade ediyor. Avrupa’nın hedefi açık: 2020 yılına kadar AB’de zayi edilen tüketilebilir gıda maddesi miktarını yarıya indirmek. Hatta Avrupa Parlementosu’nun bazı üyeleri, 2013 yılının ‘Gıda zayiatına karşı Avrupa yılı’ olarak ilan edilmesi talebinde bulundular.

Bu kategoride daha fazla yazı için buraya tıklayabilirsin.

Daha fazla bilgi için

  • Küresel gıda zayiatıyla ilgili istatistikler ve politikalar için:
    bkz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü: www.fao.org
  • Diğerleriyle birlikte gıda zayiatı hedeflerine ilişkin AB politikaları için:
    bkz. Kaynak verimli bir Avrupa için yol haritası (Roadmap to a resource-efficient Europe).
0 Paylaşımlar

0 ilgili yorum Alışverişin ve Gıdaların Dünya İçin Önemi 🛒

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir